Quality control

108.00 лв.
Brand: MST - Machine Service Technology
Product Code: 7200018
Availability: In Stock

Available Options

Времетраене: 30-60 мин.

Техническо лице: професионален бариста

Следи се за:

  • органолептичен тест на напитките
  • визуален тест на напитките
  • работа на бариста
  • техническото състояние на оборудването

След края на всеки одит в 3-дневен срок клиентът получава:

  • протокол от одит
  • препоръки за подобряване на работата на баристата
  • препоръки за подобряване на работата на оборудването
  • инструкции за работа – в писмен вид

цена: 108 лв. с ДДС/обект